Sunday, 18/8/2019 | 3:47 UTC+7
i-News

แรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศเตรียมเฉลิมฉลองอิดิ้ลฟิตริ

แรงงานไทยในมาเลเซียเดินทางกลับประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีกับครอบครัว ขณะที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยแอบแฝงปะปนมากับประชาชนและนักท่องเที่ยว ป้องกันการก่อเหตุร้าย

วันพุธ (13 มิถุนายน) บรรยากาศที่บริเวณด่านพรมแดน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา แรงงานไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าไปทำงานร้านอาหารต้มยำกุ้ง ในประเทศมาเลเซีย ต่างทยอยเดินทางกลับเข้าประเทศไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีกับครอบครัวที่ภูมิลำเนาของตนเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง อำเภอเบตง ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีแอบแฝงปะปนมากับประชาชนและนักท่องเที่ยว

พ.ต.ต.สุกรี ปลัดสามะ สารวัตรด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดิลฟิตรีของพี่น้องมุสลิม จะมีแรงงานไทยและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย ทางด่านพรมแดนเบตงเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้บริการ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย ป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีแอบแฝงปะปนมากับประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่เคยหลบหนีออกนอกพื้นที่ อาจเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลฮารีรายอ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดูแล และตรวจเข้มบริเวณแนวชายแดนของรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย และตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันกลุ่มก่อความไม่สงบเข้าก่อเหตุป่วนในช่วงวันฮารีรอยอนี้

ทั้งนี้ ทางสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไปนั้น

และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีดังกล่าว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จึงขอประกาศวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ดังนี้ หากเห็นดวงจันทร์ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ให้วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 และหากไม่เห็นดวงจันทร์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ให้วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เป็นวันหยุดราชการชดเชย เนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439

ที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About