Saturday, 20/7/2019 | 5:05 UTC+7
i-News

นราธิวาสเตรียมความพร้อมดูแลฮุจญาตไปฮัจญ์

จังหวัดนราธิวาส ประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) บินตรงจากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่ท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันพฤหัสบดี (21 มิถุนายน) ที่ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากกรมการปกครอง คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

สำหรับในที่ประชุมได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการดำเนินงาน ในการเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่อง

โดยในปีนี้ ปี 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนให้จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2561 จำนวน 3 วัน ๆ ละ 2 เที่ยวบิน รวม 6 เที่ยวบิน เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน ) ได้กำหนดตารางเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำรับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 2 วัน 4 เที่ยวบิน จากท่าอากาศยานนราธิวาส สู่ท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ความคิดเห็น

comments

About