Thursday, 21/2/2019 | 8:24 UTC+7
i-News

ออโดกัน ประกาศชัย หลังคะแนนเสียงเกิน 50%

ประธานาธิบดี รอยับ ตอยยิบ ออโดกัน ประกาศเมื่อคืนวันอาทิตย์(24 มิถุนายน) ตามเวลาท้องถิ่นถึงชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดี และสมาชิกรัฐสภาของตุรกี หลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ได้รับเสียงสนับสนุนเกิด 50% ไปแบบเฉียดฉิว

ออโดกัน กล่าวกับบรรดาผู้สื่อข่าวในอิสตันบูลโดยกล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นทางการซึ่งจะทำให้เขาเป็นผู้นำคนแรกของตุรกีภายใต้ระบบประธานาธิบดีของรัฐบาล

นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าพรรคยุติธรรม และการพัฒนา (AK) ของเขา และกลุ่มพันธมิตรประชาชน (People’s Alliance) ซึ่งเป็นพันธมิตรกับพรรค AK และพรรคขบวนการรักชาติ (Nationalism Movement Party – MHP) ยังได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาตามผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ

ออโดกันย้ำถึงการรักษาความปลอดภัยในการลงคะแนนเสียง และเสรีภาพในการลงคะแนนเสียงเป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งระบอบประชาธิปไตยของตุรกี

“ตุรกีให้บทเรียนในระบอบประชาธิปไตยแก่โลกโดยมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 90%” เขากล่าวเสริม

ผู้นำตุรกีเรียกร้องให้ทุกคนถอยออกจากความขัดแย้งในเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมด เมื่อมุ่งไปที่อนาคตของประเทศ

ตามรายงานผลการเลือกตั้งประธานาธิดีอย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนไปแล้วร้อยละ 96.31 ออโดกันได้คะแนนเสียง 52.68 เปอร์เซ็นต์ของผู้ลงคะแนน

ขณะที่การเลือกตั้งรัฐสภาพบว่ากลุ่มพันธมิตรร่วมรัฐบาลจากพรรค AK และพรรค MHP ได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่ด้วยคะแนนเสียงรวม 53.69%

ความคิดเห็น

comments

About