Thursday, 20/6/2019 | 3:40 UTC+7
i-News

“World HAPEX 2018” มอ.จัดใหญ่ 12-15 กรกฎานี้

สถาบันฮาลาล มอ. เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018” แสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีการจัดงานแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 หรือ World Hapex 2018 โดยมี นายธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,นายอับดุลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและนายศักรียา บินแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

นายธวัช นุ้ยผอม ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล เปิดเผยว่า สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561 ครั้งนี้ เป็น การจัดงานครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อการส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation) เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาลต่อไป

ภายในพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU) , การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ , การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม” , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018” , การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “SMEs HALAL” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี…ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน” , กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม , การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ , การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร. 089-017-4236 , 093-579-6186
Website : halalinst.psu.ac.th/hapex หรือที่ Facebook : World HAPEX

#WorldHAPEX2018

#WorldHAPEX2018สถาบันฮาลาล มอ. เตรียมจัดงาน “World HAPEX 2018”12 – 15 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.หาดใหญ่สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2561 (World HAPEX 2018) ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก รวมทั้งส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ให้เกิดการพัฒนาสินค้า และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการนำองค์ความรู้ฮาลาลในด้านการวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มาบูรณาการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจำหน่ายสินค้าบริการด้านฮาลาลต่อไป การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2561 ครั้งนี้ถือว่าเป็น การจัดงานครั้งที่ 8 ของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า :การส่งเสริม SMEs ฮาลาล ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม (Promoting Halal SMEs through Research & Innovation)ภายในพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฮาลาล (MOU) , การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “นักวิจัยชุมชน HABIC”, การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หัวข้อ “ มาตรฐานฮาลาลเพื่อการจัดประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฯ , การเสวนา หัวข้อ “ธุรกิจฮาลาล ธุรกิจคุณธรรม” , การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018” , การเสวนา “การแพทย์โดยวิถีฮาลาล” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “SMEs HALAL” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “สตรี…ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนหลังม่าน” , กิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม , การประกวดเมนูอาหารสเต็กแพะ , การแข่งขัน Amazing ชาชักแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 และกิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านงานวิจัยโดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาคภาคใต้————————————————————————————————————————————————————————–Halal Institute PSU Prepare to Organize World HAPEX 2018July 12 – 15 , 2018 at International Conference Center Hatyai.The Halal Institute of Prince of Songkla University cordially invites you to attend the World Halal Products Exhibition & Conference 2018 (World HAPEX 2018), which will be taken place during July 12–15, 2018, at The 60th Anniversary of His Majesty the King’s Accession to the Throne International Convention Center in Hat Yai, Songkla. The event is aimed at elevating the capability of halal product manufacturers and service providers, creating new market opportunities for them, and taking Thailand’s halal market to the international arena. In addition, we would like to promote international recognition of Thailand’s research on and knowledge of halal products and services. To this end, we hope to see further development of halal products and services, especially in the five southernmost provinces, and to witness the employment of halal research and innovation as a tool to develop the economy and society, helping the local Muslim community generate income from the production and sale of halal products and services.Organized by The Halal Institute of Prince of Songkla University, this event will be the eighth World HAPEX. This year’s theme is “Promoting Halal SMEs Through Research and Innovation”.At the event, participants will discover the following numerous activities of interest, including the display and distribution of halal products and services from Thailand and overseas: Signings of memoranda of understanding among halal organizations • Conferences to brainstorm ideas on “HABIC Community Researchers” and “The Halal Standards for Academic Conferences and Trade Shows” • A discussion on “Halal Businesses, Ethical Businesses” • International Conference on Halal Innovation in Products and Services 2018 (i-CHIPS 2018)• A discussion on “Halal Medicine” • Talk shows on “Halal SMEs” and “Women… the Power Behind the Scene” • Academic activities of Muslim private schools • A goat steak contest • The fourth Thailand Amazing Teh Tarik Contest • The Science, Technology, and Innovation Exhibition by the Southern Coordinating Center of the Ministry of Science and Technology

โพสต์โดย World HAPEX เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018

ความคิดเห็น

comments

About