Wednesday, 24/4/2019 | 11:57 UTC+7
i-News

ศอ.บต.หารือประสารอัซฮัร เพิ่มทุนเด็กไทยเรียนไคโร

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือมติการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้และทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรหลักด้านประสานงานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

วันอังคาร (3 กรกฏาคม) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ICT ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดยนายแวปันดี วาเย๊ะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักจุฬาราชมนตรี กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชการมนตรี ประจำภาคใต้จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร เพื่อขับเคลื่อนงานด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับในที่ประชุมได้หารือในเรื่องของการติดตามความก้าวหน้า และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องของการสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร โดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ประสานผ่านมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อให้มีการเพิ่มทุนการศึกษาทั้งสายสามัญและศาสนาจากเดิน ปีละ 80 ทุน ให้เพิ่มอีก 70 ทุน รวมทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนไทยมามากว่า 50 ปี ในช่วงแรกได้รับทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน และหลังจากนั้นค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 20 ทุนต่อปี 60 ทุน ต่อปี และก็ 80 ทุน ต่อปีจนถึงปัจจุบัน และในนามรัฐบาลไทย โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงค์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้มีดำริให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ประสานงานหลักในการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาจาก 80 ทุน ต่อปี เพิ่มเป็น 70 ทุน รวมทั้งสิ้น 150 ทุนต่อปีทั่วประเทศ

ที่มา : สทท.ยะลา

ความคิดเห็น

comments

About