Thursday, 21/2/2019 | 9:33 UTC+7
i-News

จ.นราธิวาสออกเยี่ยมมัสยิด และผู้นำทางศาสนา

วันจันทร์ (16 กรกฎาคม) เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและปลัดจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ออกเยี่ยมมัสยิดและผู้นำทางศาสนาอิสลาม ตามโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสำคัญเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดนราธิวาส กำหนดเดินทางไปเยี่ยมเยียนมัสยิดในทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาส โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมมัสยิดอัลเลาะห์มานียะห์ หมู่ที่ 4 บ้านละหาร ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ ในโอกาสนี้ ได้พบปะกับผู้นำทางศาสนา กรรมการมัสยิดและประชาชนในพื้นที่ ส่วนอีกคณะหนึ่งนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู ได้เดินทางไปมัสยิดดารุลฮูดา หมู่ที่ 2 ตำบลกูเล็ง อำเภอยี่งอ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้กำลังใจสัปปุรุษผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในการประกอบศาสนกิจ พร้อมทั้งเป็นพบปะประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา แสวงหาทางแก้ไขและอันจะทำให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ และในช่วงท้ายของการเยี่ยมเยียน คณะได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกิจศาสนากิจ อาทิเช่น ผ้าปูละหมาด กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เป็นต้น

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About