Sunday, 21/7/2019 | 2:14 UTC+7
i-News

ไอแบงก์อบรมความเสี่ยงภัยไซเบอร์ แก่คณะกรรมการธนาคาร

ไอแบงก์ จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญของภัยไซเบอร์ แก่คณะกรรมการธนาคาร”

คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ “เสริมสร้างความรู้และการตระหนักในความเสี่ยงสำคัญของภัยไซเบอร์แก่คณะกรรมการธนาคาร” เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของคณะกรรมการธนาคารให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมี อาจารย์นิพนธ์ นาชิน วิทยากรจากบริษัท ACIS Professional Center มาบรรยายในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About