Tuesday, 25/6/2019 | 3:45 UTC+7
i-News

โกงลาม!! ป.ป.ท.ตรวจสร้างแนวป้องกันตลิ่งยะลา “งานผิดสเปค แต่เบิกงบฉลุย”

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลงพื้่นที่ จ.ยะลา เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ในกิจกรรมระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย พื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี และสายบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา

หนึ่งในหลายๆ จุดที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ไปตรวจ ก็คือโครงการที่บ้าน กม.26 ใน ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา งบประมาณ 24.6 ล้านบาท ระยะทางยาว 700 เมตร จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ตามการเสนอของชลประทานจังหวัดยะลา ผู้รับเหมาดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว มีการส่งมอบงาน และมีคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ กลับพบว่าอาคารป้องกันตลิ่งมีความยาววัดได้เพียง 600 กว่าเมตร ทั้งๆ ที่ตามสเปคต้องสร้าง 700 เมตร ขณะที่การก่อสร้างขั้นบันไดเป็นแนวป้องกันตลิ่งพัง ตามสเปคต้องสร้าง 6 ขั้น แต่กลับสร้างจริงแค่ 3 ขั้น หนำซ้ำ 3 ขั้นที่สร้างนั้น ยังสร้างไม่เต็ม 100% ตามสัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ (20 กรกฎาคม) ผ่านมา ป.ป.ท.จึงขยายผลไปตรวจสอบอาคารป้องกันตลิ่ง หลังโรงเรียนบ้านปาแตรายอ หมู่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา และพบปัญหาก่อสร้างผิดแบบ ผิดสัญญา ไม่ตรงตามสเปคหลายจุดด้วยกัน คล้ายๆ กับที่บ้าน กม.26 ในการขยายผลไปตรวจสอบโครงการที่ อ.รามัน ปรากฏว่า พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเอง

คำอธิบายของ พ.ท.กรทิพย์ ทำให้มองเห็นภาพความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินโครงการ ซึ่ง ป.ป.ท.เชื่อว่ามีการทุจริตค่อนข้างแน่

“ประชาชนให้ข้อมูลเบาะแสว่า โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง หลังโรงเรียนปาแตรายอ ก่อสร้างไม่ตรงตามสเปค จึงประสานงานกับ กอ.รมน.จังหวัดยะลา อำเภอ จังหวัด ตำรวจ เพื่อลงพื้นที่มาดูร่วมกัน รวมทั้งชลประทานจังหวัดด้วย”

“ตามสัญญาต้องก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง ความยาว 500 เมตร งบประมาณ 21 ล้านบาทเศษ เซ็นสัญญาเมื่อเดือน เมษายนปีที่แล้ว ระยะเวลาดำเนินการ 150 วันนับตั้งแต่ผู้รับเหมาเข้าพื้นที่เมื่อเดือนพฤษภาคม ปรากฏว่าดำเนินการเสร็จสิ้น เบิกจ่ายเงินไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ถือว่าการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงินครบถ้วนหมดแล้ว แต่จากข้อร้องเรียนที่ได้รับ จึงต้องลงมาดูร่วมกันว่าสิ่งที่รับงานไป ถูกต้องหรือไม่ เอาสัญญา เอาสเปคมาดูว่าสูงเท่าไหร่ กว้างเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ เป็นไปตามสเปคหรือไม่”

“จากการตรวจสอบเบื้องต้น ด้านความยาว จาก 500 เมตร พบว่ายาวไม่ถึง 500 เมตร แค่ 470 เมตร ปรากฏชัดด้วยสายตา ความหนาหรือความสูงก็ไม่ได้ขนาด ถามว่านี่คืออะไร นี่คือการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามสัญญา รัฐต้องสูญเสียงบประมาณที่จ่ายไป เพราะเบิกเงินเบิกทองกันไปแล้ว รัฐจ่ายเงินให้คู่สัญญาหมดแล้ว ความเสียหายเกิดขึ้นที่รัฐแล้ว ประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ได้อาคารป้องกันตลิ่งตามที่ควรจะเป็น รัฐบาลไม่ยอมให้เอางบไปใช้อย่างไม่ชอบมาพากล จึงให้ ป.ป.ท.ลงมาดู เท่าที่ดูก็เห็นอยู่ 4-5 รายการที่ไม่ตรงตามสเปค และไม่ถูกต้อง ก็จะดูในรายละเอียดต่อไปอีกว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร”

“สำนักงาน ป.ป.ท.ดูในภาพรวม งบประมาณกลุ่มจังหวัดตรงนี้มี 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ดำเนินการที่ไหนบ้าง จะไปตรวจทุกโครงการ ส่วนการตรวจในวันนี้พบแล้วว่าผิดปกติ ไม่ถูกต้องตามสัญญา ส่วนจะเกิดขึ้นเพราะอะไร ผมยังไม่บอกว่าเพราะการทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ก็มีเหตุเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น สำนักงาน ป.ป.ท.ก็จะดูต่อไปว่าเกิดขึ้นเพราะทุจริตหรือไม่ ใครทุจริต ใครที่ว่านี้หมายถึงผู้ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หริอชลประทานจังหวัด ก็จะค้นให้ถึงตรงนั้น บุคคลใดอยู่ในอำนาจ ป.ป.ท. ก็จะเสนอบอร์ด ป.ป.ท.เพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง ดำเนินคดีอาญา ถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็ส่งให้ ป.ป.ช. นี่คือระบบการทำงาน เป็นไปที่กฎหมายกำหนดทุกอย่าง หลังจากนี้ ป.ป.ท.จะตรวจสอบต่อไปว่า มีการดำเนินโครงการทำนองนี้ที่ไหนอีกบ้าง ถ้าเกิดขึ้นเพราะการทุจริต ก็ดำเนินคดีไป ไม่ใช่แค่ยะลา แต่จะตรวจหมดทั้งยะลา ปัตตานี และนราธิวาส”

พ.ท.กรทิพย์ ยังกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสในเรื่องนี้ เพราะถ้าไม่มีข้อมูลจากประชาชน ป.ป.ท.ก็ไม่ทราบ ถือเป็นมิติใหม่ เป็นต้นแบบที่ชี้ให้เห็นว่าประชานไม่่ยอมกับการทุจริตอีกต่อไป

ด้าน นายชูศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา ชี้แจงเพียงสั้นๆ ว่า พร้อมซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งตามแบบก่อสร้างตามสัญญาที่ยังขาดหายไป ตามที่ ป.ป.ท. ตรวจสอบพบ เพราะขณะนี้ยังอยู่ในช่วงประกันสัญญา ยอมรับว่างานบางส่วนยังผิดแบบ และไม่เป็นไปตามสเปคที่กำหนด

สำนักข่าวอิศรายังตั้งข้อสังเกตุต่อว่า ต้องรอดูว่าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งของชลประทานยะลาซึ่งคนระดับเลขาธิการ ป.ป.ท. ลงพื้นที่ด้วยตนเอง จะจบลงแบบเงียบๆ แค่แก้ไข ซ่อมแซมให้เป็นไปตามสัญญา หรือจะมีการขุดคุ้ยหา “ไอ้โม่ง” ที่มีพฤติการณ์ส่อทุจริต ตามที่ พ.ท.กรทิพย์ ประกาศไว้

ความคิดเห็น

comments

About