Friday, 26/4/2019 | 2:12 UTC+7
i-News

สนามบินนราธิวาสคึกคัก ส่งฮูจญาต 2 เที่ยวไปร่วมฮัจญ์

สนามบินนราธิวาสคึกคักฮุจญาตเดินทางวันแรก 2 เที่ยวบิน จากทั้งหมด 3 วัน 6 เที่ยวบิน 1,730 คน ยอดจำนวนฮุจญาตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางในปีนี้กว่า 3,000 คน

วันอังคาร (24 กรกฎาคม) นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า การไปประกอบพิธีฮัจญ์ของพี่น้องมุสลิมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เทศกาลฮัจญ์ทุกปีจะมีมุสลิมทั่วโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ราว 3 ล้านคน ในส่วนของรัฐบาลไทยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์

“…สนามบินแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องมุสลิมสะดวกในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ภาพรวมการจัดพิธีเรียบร้อย ส่วนขอเสนอแนะจากหลายฝ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ในโอกาสต่อไปน่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบิน ซึ่งต้องดูจำนวนคน รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้เดินทาง ถ้าเห็นว่าที่นี่สะดวกโอกาสที่จะเพิ่มในอนาคตก็มีความเป็นไปได้…”

ด้านนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นปีที่ 6 ซึ่งปีนี้ ทางประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้จัดสรรจำนวนผู้เดินทางให้กับประเทศไทย เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 7,861 คน และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศจำนวนผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยความเห็นชอบของรัฐบาลกำหนดให้ผู้แสวงบุญเดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาส จำนวน 1,730 คน ออกเดินทางระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม รวม 3 วัน 6 เที่ยวบิน โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ขณะที่นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าเป็นประธานพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เที่ยวบินที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้แสวงบุญ และญาติ ร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

โดยนายประเวศ หมีดเส็น กล่าวว่า “…ขอให้พี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ได้รับบุญอย่างเต็มที่ มีความอิ่มเอิบ มีความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย…”

ทั้งนี้ เที่ยวบินแรก TG 8800 เวลา 10.30 น. เวลาประเทศไทย และจะถึงท่าอากาศยานเจดดะห์ ในเวลา 16.50 น. เวลาประเทศซาอุดีอาระเบีย

ส่วน เที่ยวบินที่สอง TG 8802 เวลา 15.30 น. เวลาประเทศไทย และจะถึงท่าอากาศยานเจดดะห์ ในเวลา 21.50 น. เวลาประเทศซาอุดีอาระเบีย

โพสต์โดย ศูนย์ข่าวฮัจย์ไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2018

ความคิดเห็น

comments

About