Wednesday, 20/2/2019 | 4:00 UTC+7
i-News

ชุมชนรอบกรือเซะเตรียมจัด “Terima Kresek วันเวลาที่สวยงาม” กระตุ้นการท่องเที่ยว

25 ชุมชนกรือเซะ จับมือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมแถลงข่าวงาน “Terima Kresek วันเวลาที่สวยงาม” กระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

ที่ท่าเทียบเรือประมงตันหยงลุโละ ตำบลตันหยงลุโละ อำเภอเมืองปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 “ตือรีมา กรือแซะ” (Terima Kresek) โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ศ.ดร.ครองชัย หัตถา นักวิชาการ นายมะตอเฮ เจ๊ะแต นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงลุโละ และนายเจะอูเซ็ง เจะสแม กานันตาบลตันหยงลุโละ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Terima Kresek” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล มีกำหนดจัดงาน 3 ครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ณ บริเวณมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี โดยครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในธีม “ตือรีมา กรือเซะ วันเวลาที่สวยงาม” ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2561 นี้

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตลาดสินค้าและบริการฮาลาลเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีความสำคัญ เนื่องจากประชากรโลกประมาณ 1 ใน 4 นับถือศาสนาอิสลาม รัฐบาลจึงมีความตั้งใจขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกำหนดวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“การท่องเที่ยวตามวิถีมุสลิม หรือ Halal Tourism จึงเป็นโอกาสและศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชากรส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลาม จึงมีความมั่นใจว่า การจัดงานมหกรรมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และคาดว่าจะมีคนเข้ามาเที่ยวชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 30,000 คน มีเงินสะพัดในพื้นที่จากการจัดงานกว่า 50 ล้านบาท สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่”

ด้าน นายมะตอเฮ เจ๊ะแต นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตันหยงลุโละ กล่าวว่า ชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ และตื่นเต้นกับกิจกรรม “Terima Kresek” พวกเราทุกคนรอเวลาที่จะเห็นกรือเซะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย มีรถบัสจอดเรียงรายเป็นทิวแถวในแต่ละวัน ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการ การนำเสนออาหารโบราณพื้นถิ่น งานหัตถกรรม นำเสนอวิถีชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งเรามีการเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัย ยืนยันว่า มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About