Sunday, 21/7/2019 | 2:33 UTC+7
i-News

ไทยให้ 1,300 ล้านกีบช่วยน้ำท่วมลาว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านบาท แก่นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความห่วงใยและน้ำใจของประชาชนชาวไทย ในฐานะมิตรประเทศที่ใกล้ชิด สำหรับใช้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุกรณีเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย ที่ชำรุดเสียหาย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านอาหาร น้ำสะอาด ยา และเต็นท์พลาสติก ในการบรรเทาอุทกภัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารและพลเรือน อาสาบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

เอกอัครราชทูต สปป.ลาว ได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในไมตรีของรัฐบาลและประชาชนไทยในความช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนไทยครั้งนี้ ยืนยันให้เห็นถึงมิตรภาพและน้ำจิตน้ำใจคนไทยที่มีต่อเพื่อนทั้งในยามปกติและเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ เป็นมิตรภาพที่แท้จริง ขอขอบคุณอีกครั้ง ขณะนี้ทราบว่า หน่วยงานของลาวได้เร่งแก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่

ความคิดเห็น

comments

About