Friday, 19/7/2019 | 2:14 UTC+7
i-News

ที่ราบสูงทางเหนือของจีนเสี่ยงเป็นเขตคลื่นความร้อนเลวร้ายสุดของโลก

นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า ที่ราบสูงทางเหนือของจีน ซึ่งมีกรุงปักกิ่งตั้งอยู่ด้วย เสี่ยงจะกลายเป็นเขตคลื่นความร้อนเลวร้ายที่สุดในโลกภายในสิ้นคริสต์ศตวรรษนี้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะวิจัยกล่าวว่า ปัจจุบันจีนซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกซึ่งเสี่ยงก่อผลร้ายแรงต่อประชากรของตนเองอยู่แล้ว หากปริมาณการปล่อยทั่วโลกยังไม่ลดลง พื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในโลกอย่างจีนอาจจะอยู่อาศัยไม่ได้

ผลการวิจัยพบว่า ที่ราบทางเหนือของจีนซึ่งมีกรุงปักกิ่งเมืองหลวงรวมอยู่ด้วยเป็นพื้นที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เพราะประชากรส่วนใหญ่จากทั้งหมด 400 ล้านคนเป็นเกษตรกรที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ แม้แต่คนที่แข็งแรงก็อาจตายเพราะความร้อนและความชื้นสูงถ้าอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน 6 ชั่วโมง

หากไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้พื้นที่นี้ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ภายในปี 2613-2643 หรือสิ้นคริสต์ศตวรรษนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่นี้เกิดคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About