Thursday, 21/2/2019 | 10:13 UTC+7
i-News

ยุโรปจะเผชิญอาการร้อนกว่าปกติไปถึงเดือนตุลาคม

เวเธอร์คอมพานี บริษัทพยากรณ์อากาศในเครือไอบีเอ็มเตือนว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติไปจนถึงเดือนตุลาคม

นักอุตุนิยมวิทยาของเวเธอร์คอมพานีกล่าวว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปเหนือ ยุโรปตะวันตกและสแกนดิเนเวียเผชิญฤดูร้อนที่อากาศอุ่นและแล้งมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม คาดว่ารูปแบบอากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อในเดือนนี้

แม้มีสัญญาณบางอย่างว่า บางช่วงเวลาความกดอากาศต่ำอาจเปลี่ยนเป็นความกดอากาศสูง ช่วยลดความเสี่ยงที่พื้นที่ตะวันตกสุดของยุโรปจะเกิดภาวะอากาศร้อนจัดลงได้

นอกจากนี้เวเธอร์คอมพานีพยากรณ์ด้วยว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้

ความคิดเห็น

comments

About