Thursday, 21/2/2019 | 9:32 UTC+7
i-News

ซาอุฯ นำเข้าวัวอีกกว่า 3 แสนให้บริการช่วงฮัจย์

ซาอุดิอาระเบียเตรียมนำเข้าวัวประมาณ 359,000 ตัวในช่วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคมเพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมือง และรองรับเทศกาลฮัจย์ ตามการเปิดเผยของกระทรวงสิ่งแวดล้อม, น้ำ และการเกษตรของซาอุดิอาระเบีย

ในระยะแรกของการนำเข้าวัว 200,000 ตัว สำหรับโครงการ Adahi ภายใต้ความร่วมมือของธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา และอีก 159,000 ตัวสำหรับความต้องการของตลาดในประเทศ

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการนำเข้าวัวมากกว่า 2.5 ล้านตัว โดย 1.5 ล้านตัวจะถูกจัดสรรสำหรับความต้องการของประชาชน และอีก 1.47 ล้านตัว จะใช้สำหรับโครงการ Adahi ในช่วงฮัจย์

ทั้งนี้โครงการ Adahi หรือโครงการเนื้อจากเทศการฮัจย์ เป็นโครงการภายใต้ข้อตกลงระหว่างทางการซาอุดิอาระเบีย และธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาในการจัดการเนื้อที่ได้ในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์เพื่อแจกจ่ายไปยังพี่น้องที่ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

ความคิดเห็น

comments

About