Tuesday, 25/6/2019 | 3:40 UTC+7
i-News

หัวหน้าสำนักงานฮัจญ์ไทยมะดีนะห์ แจงก.ฮัจย์ เผยดูแลฮุจยาตก่อนเริ่มฮัจย์เรียบร้อย

นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำเมืองมะดีนะห์ กล่าวว่า กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เชิญเจ้าหน้าที่ทางการของแต่ละประเทศ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ที่นครมาดีนะห์ในช่วงก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์ เพื่อชี้แจงการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ ในการดูแลฮุจญาตทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนำฮุจญาตออกจากอาคารสนามบินเข้าสู่ห้องรับรอง แบ่งกลุ่มเพื่อเดินทางโดยรถบัสเข้าสู่ที่พักในเมืองมะดีนะห์ โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเป็นที่น่าพอใจ ส่วนรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งฮุจญาต มีมาตรฐาน สะอาด และไม่พบปัญหารถเสียระหว่างการเดินทาง

หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำเมืองมะดีนะห์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการอำนวยความสะดวกที่นครมะดีนะห์ ก่อนเข้าสู่พิธีฮัจย์ว่า ด้านที่พักของฮุจญาตชาวไทย ได้มีการดำเนินการในระบบ e-haj ตามระเบียบของประเทศซาอุดีอาระเบียทุกขั้นตอน ส่งผลให้การทำงานและส่งฮุจญาตเข้าที่พักเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหา พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ในการต้อนรับแขกของอัลลอฮ และถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยอีกด้วย

สุนิตา มินซาร์ ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ความคิดเห็น

comments

About