Thursday, 20/6/2019 | 3:12 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ร่วมส่งฮุจญาตตามโครงการเงินฝาก “อัลฮัจย์”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมอำนวยพร และส่งผู้ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จาก “โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2560” ของธนาคาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ซึ่งการมอบรางวัลเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปีที่ 3 นี้มีผู้ร่วมเดินทางจำนวน 8 ท่าน ได้แก่
น.ส.ฮาดีย๊ะ และตี
นางยันนะ ศรีสมาน
นางศรัณยา ปูเตะ
นางสูดาเร๊าะ อุปถัม
นายอาแด มะซิมา
นายยามีน ชื่นชม
นางนูรียะ กรียอ
และ นางเจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด

สำหรับการคัดเลือกใน “โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ ปี 2561” ปีที่ 4 ของธนาคาร จะทำการคัดเลือกด้วยการจับสลากหา
จากผู้ฝากเงินในบัญชี อัลฮัจย์ เพื่อรับแพคเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฟรี มูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท จำนวน 8 รางวัล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

โดยสำหรับท่านที่พลาดการร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถติดตามความคืบหน้าโครงการดีๆ แบบนี้ของธนาคารในโอกาสต่อไป

ความคิดเห็น

comments

About