Wednesday, 24/7/2019 | 6:30 UTC+7
i-News

ประชุมร่วมซาอุฯ รับทราบกำหนดเวลาฮุจญาตไทยขว้างเสาหิน

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม เวลา 21.00 น อิหม่ามวุฒิวัย หวังบู่ ประธานฝ่ายประสานงานกับซาอุดิอาราเบียและคณะผู้ประสานมักตับฝ่ายไทย 4 ท่านได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.คอลิด อับดุลฮัค มันดูเราะห์ กรรมการบริหารมุอัซซาซะห์ฯ ฝ่ายดูแลความเรียบร้อยในการขว้างเสาหินที่มีนา

การประชุมมีขึ้นเพื่อรับทราบรายละเอียดของเวลาในการนำฮุจญาตไทยออกไปขว้างเสาหิน

พร้อมกันนี้ยังได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อดูแลความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยกับฮุจญาตในขณะพักอยู่ที่มีนาจนถึงวันที่ 13 ซุ้ลฮิจยะฮ์ ด้วย

จากนั้นฮุจญาตไทยจะเดินทางกลับบ้านพักที่มักกะห์ เพื่อทำการตอว๊าฟ สะแอ เป็นการเสร็จพิธีฮัจย์ของฮุจญาตจากประเทศไทย

ขอพระองค์อัลลอฮ์ทรงรับการประกอบพิธีฮัจย์ของบรรดาฮุจยาตทุกท่าน (อินซาอัลลอฮ์)

ที่มา นายสัญญา ปรีชาศิลป์ : ผู้ประสานงานสื่อมวลชน

ความคิดเห็น

comments

About