Sunday, 21/7/2019 | 2:13 UTC+7
i-News

ปลัด อ.จะแนะ เยี่ยมญาตฮุจญาตที่เสียชีวิตที่มักกะห์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอจะแนะ มอบหมายให้นายชัยยันต์ บำรุงวงศ์ ปลัดอาวุโส และกำนันตำบลจะแนะ ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของนางรอมายอ อาหะมะ อยู่บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 2 ต.จะแนะ ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในการนี้ ได้มอบของและเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About