Wednesday, 24/4/2019 | 12:03 UTC+7
i-News

พังงา จัดโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา

จังหวัดพังงา จัดโครงการเยี่ยมมัสยิด ประชารัฐร่วมพัฒนา ที่มัสยิดบ้านบางกรักนอก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมมัสยิดบ้านบางกรักนอก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน แบบ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามโครงการประชารัฐร่วมพัฒนา

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า การออกเยี่ยมมัสยิดครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำศาสนา ประชาชน และเยาวชน ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศูนย์กลางในการสร้างความรัก ความสามัคคี และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะกับประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ชี้แจงนโยบาย และแนวทางการบริหารราชการของทางจังหวัด เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมมือพัฒนาบ้านเมืองในรูปแบบประชารัฐ ทั้งด้านยาเสพติด การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประเพณี วิถีชุมชน และในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการติดตามข่าวสารบ้านเมือง โดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศ การเตือนเรื่องวาตภัย อุทกภัย จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้ และที่สำคัญช่วยตรวจสอบการส่งผ่านไลน์ต่าง ๆ หากไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแชร์ เพราะอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้ พร้อมทั้งได้ชี้แจงการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดเร่งรัด 5 ด้าน คือ เรื่องการศึกษา ท่องเที่ยว ความปลอดภัย การกีฬา ความสะอาด

จากนั้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และมอบพัดลม จำนวน 2 ตัว ให้กับมัสยิด พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานขนมจีนน้ำยา ร่วมกับพี่น้องประชาชนแบบเป็นกันเอง

ที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ความคิดเห็น

comments

About