Thursday, 18/7/2019 | 11:57 UTC+7
i-News

รถไฟฟ้า-รถเข็น บริการฟรีสำหรับฮุจญาต

รถยนต์ไฟฟ้ากว่า 700 คัน และรถเข็นจำนวนหลายร้อยคัน ภายใต้การดูแลของแผนกบริการรถเคลื่อนที่ซาอุดิอาระเบีย ที่มัสยิดฮารอมเพื่อช่วยเหลือฮุจญาตผู้สูงอายุ และผู้พิการที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีฮัจย์

รถยนต์ไฟฟ้าจะถูกเก็บรักษาโดยทีมงานพิเศษซึ่งรวมถึงผู้เจ้าหน้าที่ดูแลด้านเทคนิค และผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการการใช้งาน

ในขณะเดียวกันประธานบริหารของสองมัสยิดฮารอมทั้งสองได้เปิดตัวโครงการ “ร่มสำหรับฮุจญาตทุกคน” โดยจะมีการแจกจ่ายร่มให้กับฮุจญาตเพื่อใช้ป้องกันความร้อนจากแสงของดวงอาทิตย์

ความคิดเห็น

comments

About