Tuesday, 25/6/2019 | 4:31 UTC+7
i-News

สารจุฬาราชมนตรี ย้ำอีฎิลอัดฮาเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ

จุฬาราชมนตรี ส่งสารเนื่องในโอกาสวันอีฏิลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ย้ำวันอีฎิลอัดฮาเป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ และความช่วยเหลือกันและกันของมุสลิม เห็นได้จากการส่งเสริมให้มีการเชือดสัตว์เป็นพลีทาน เมื่อนำมาบริจาคเป็นอาหารแก่คนยากจน และญาตมิตร ทั้งนี้ เพราะ “การให้” นั้นถือเป็นสะพานอันมั่นคง แข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้คนเราสานต่อความสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันและกันได้อย่างยั่งยืน

ท่านจุฬาราชมนตรีกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439

โพสต์โดย สำนักจุฬาราชมนตรี เมื่อ วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018

ความคิดเห็น

comments

About