Sunday, 21/7/2019 | 3:18 UTC+7
i-News

นายอำเภอยะหริ่งเยี่ยมญาตฮุจญาตที่เสียชีวิตระหว่างร่วมฮัจย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ (26 สิงหาคม) เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง พร้อมด้วย นายวาฮิดล ตะเหลบ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลมะนังยง และชุดปฏิบัติการตำบลมะนังยง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายมะ ดอเลาะ อายุ 77 ปี ฮุจญาตซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมด้วยโรคหัวใจขาดเลือดที่หน่วยแพทย์ไทยในเมืองมักกะห์ในช่วงการประกอบพิธีฮัจย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนเพื่อเป็นการวางแผนการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบของทางราชการต่อไป

โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางมาร่วมประกอบพิธีฮัจย์ มีฮุจญาตชาวไทยเสียชีวิตแล้ว 3 รายด้วยอาการเจ็บป่วยส่วนตัว

ความคิดเห็น

comments

About