Wednesday, 24/4/2019 | 12:08 UTC+7
i-News

KSRelief เร่งช่วงเหลือชาวเยเมน แจกอาหาร-ฝึกอาชีพ

ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ด้านมนุษยธรรมของกษัตริย์ซัลมาน(KSRelief) กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของชาวเยเมนในเมือง Hodeidah ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดจากการคุกคามของกลุ่มกบฎก่อการร้ายฮูธีย์ ก่อนที่จะได้รับการปลดปล่อย ขับไล่ฮูธีย์ออกจากพื้นที่ไปได้

ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึง 4 กันยายนศูนย์ได้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้อพยพหลายแห่งผ่านโครงการบรรเทาทุกข์และมนุษยธรรมต่างๆ

ความช่วยเหลือดังกล่าวประกอบด้วยกระเช้าอาหาร 11,279 ราย ที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชน 67,674 คน แจกจ่ายอินทผลัม 21,621 กิโลกรัม ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 129,726 คน

นอกจากนี้ศูนย์ KSRelief ยังมีการแจกจ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้แก่เต็นท์ 70 หลังสำหรับ 420 คน ผ้าห่ม 1,620 ผืน และพรม 140 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 420 คน

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาศูนย์ KSRelief ยังได้แจกจ่ายถุงบรรจุวัสดุพื้นฐาน 1,050 ชุดที่ช่วยชาวเยเมนได้ 7,350 ราย และถุงบรรจุอุปกรณ์ฉุกเฉิน 2,687 ชุด ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจำนวน 18,809 ราย

ศูนย์ KSRelief ประกาศว่ามีชาวเยเมนที่ได้รับการช่วยเหลือ 277,349 คน รวมทั้งผู้ผลัดถิ่น และผู้อาศัยในเมือง Hodeidah

ปัจจุบันศูนย์ KSRelief กำลังดำเนินการโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำ และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และโภชนาการ รวมถึงการจัดตั้งคลินิกเคลื่อนที่เพื่อให้การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน

ชาวเยเมนโดยทั่วไปต้องการการประสานงานกับสำนักงานขององค์การมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งรัฐบาลเยเมน ซึ่งเป็นคณะกรรมการบรรเทาทุกข์ เพื่อความต่อเนื่องของบทบาทด้านมนุษยธรรมที่ดำเนินการโดยรัฐบาลผ่านศูนย์ ทั้งหมดของเยเมนโดยไม่เลือกปฏิบัติปฎิบัติ

โครงการนี้สอดคล้องกับคำสั่งของกษัตริย์ซัลมาน และมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอารเบีย เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเยเมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ต้องการมากที่สุด โดยการประสานงานกับองค์การมนุษยธรรมของสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลเยเมน สำหรับการบรรเทาทุกข์เพื่อดำเนินการต่อบทบาทด้านมนุษยธรรมของราชอาณาจักรในการช่วยเหลือชาวเยเมนโดยตรง

นอกเหนือจากโครงการ Hodeidah แล้ว KSRelief ยังได้เปิดฝึกอาชีพในหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับครอบครัวของเด็กกำพร้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ศิลปาชีพ” ซึ่งศูนย์นี้กำลังดำเนินการอยู่ในห้าจังหวัดในเยเมน

Trainee Zeinab Omar รู้สึกยินดีกับการฝึกอบรมหลักสูตรการตัดเย็บ และกล่าวว่า “ตนมีประสบการณ์ในการใช้จักรเย็บผ้า แต่หลักสูตรนี้สอนให้เรามีทักษะมากขึ้น”

ผู้ฝึกสอนอีกคนหนึ่งชื่อ Huda Ahmed ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมากที่จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาประกอบอาชีพอิสระได้ในอนาคต

อีกหนึ่งผู้ฝึกสอนของหลักสูตร Samiha Ali กล่าวว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม และพวกเขาก็แข่งขันกันเพื่อเรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่างๆ

เธอเสริมว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการตัดเย็บ เช่นสร้างแบบ และการตัดเย็บเสื้อผ้า

ความคิดเห็น

comments

About