Wednesday, 24/7/2019 | 7:11 UTC+7
i-News

ไอแบงก์คว้า รางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ”ฯ ประจำปี 2561

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางพจนา อาลีอิสเฮาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับรางวัลด้านผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นใน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณประจำปี พ.ศ. 2561 ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานของรัฐและสังคม โดยมี นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดโดย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

นับเป็นหนึ่งรางวัลเกียรติยศนำมาซึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและของพนักงานไอแบงก์ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

ความคิดเห็น

comments

About