Tuesday, 25/6/2019 | 4:09 UTC+7
i-News

กศน.จัดนิทรรศการปอเนาะชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี

วันพุธ (19 กันยายน) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมนิทรรศการผลการดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร กศน. ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนงานจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันปอเนาะร่วมกับ กศน. จำนวน 385 แห่ง มีนักศึกษา กว่า 1 หมื่นคน ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 4 เรื่องคือ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา ซึ่งจากการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ทำให้สร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และในวันนี้ จึงได้มีการนำผลการดำเนินงานมาจัดนิทรรศการเพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าว ภายในบริเวณงาน มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนเป็นซุ้มต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษา และการประกวดโครงงานนักศึกษาด้วย

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About