Tuesday, 25/6/2019 | 3:39 UTC+7
i-News

สงครามยาเสพติดแบบนอร์เวย์ แจกยาเสพติดฟรีสู้นักค้ายา

ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด สงครามยาเสพติดระหว่างพ่อค้ายาและรัฐบาลเป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างยาวนานในแทบทุกประเทศ โดยวิธีแก้ไขเรื่องยาเสพติดที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ใช่การไล่จับเครือข่ายค้ายาแต่อย่างเดียว บางประเทศแก้ปัญหายาเสพติดด้วยวิธีต่างออกไป และนอร์เวย์กำลังนำวิธีแจกยาเสพติดฟรีให้ขี้ยามาใช้เพื่อสู้กับนักค้ายา

ก่อนหน้านี้ประเทศโคลอมเบียแก้ปัญหายาเสพติดโดยอนุญาตให้ประชาชนสามารถครอบครองยาเสพติดเช่นกัญชาและโคเคนเอาไว้เสพได้ แต่ห้ามมีไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งหลังจากนโยบายดังกล่าวเมืองโบโดตาซึ่งเป็นเมืองหลวงของโคลอมเบีย สงครามยาเสพติดในประเทศลดลง

นอกจากนี้บางประเทศใช้โครงการแจกยาเสพติดโดยรัฐบาลเป็นผู้เริ่มทำขึ้นด้วย โดยจุดมุ่งหมายเพื่อลดอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

โครงการแจกยาเสพติดได้ทดลองเริ่มมาหลายประเทศแล้ว คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของเดนมาร์กเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2010 อ้างว่าสามารถลดการใช้ยาเสพติดประเภทแวเลียมลดลงไปถึง 1 ใน 3 การดื่มเครืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนลดลงไปได้ถึง 50%

นอร์เวย์กำลังเป็นประเทศล่าสุดที่เริ่มโครงการนี้เช่นกัน กรมตำรวจเปิดเผยว่า ในปี 2015 ประเทศนอร์เวย์ เป็นประเทศที่มีผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดในยุโรป เบนท์ ฮอย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการดูแลสุขภาพ แจ้งว่า “ทางเรามั่นใจว่าวิธีนี้จะเป็นทางออกที่ดี เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดยา ลดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการหาเงินไปซื้อยาเสพติด”

ความคิดเห็น

comments

About