Monday, 15/7/2019 | 8:20 UTC+7
i-News

มอเตอร์ไซค์กู้ชีพ นวตกรรมกู้ภัยของชาวอิดลิป

ในประเทศที่จมอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองอย่างซีเรีย โดยเฉพาะในจังหวัดอิบลิปดินแดนที่ยังคงตกอยู่ในความเสี่ยงจากการโจมตีของระบอบบาชาร์ อัล-อัสซาด และรัสเซีย ท่ามกลางซากอาคารที่ถูกถล่ม ถนนที่เต็มไปด้วยความเสียหาย และรถพยาบาลที่มักตกเป็นเป้าของการโจมตี สร้างความยากลำบากในการทำงานอย่างมากแก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย โดยเฉพาะกับการเข้าช่วยเหลือประชาชนในตรอก ซอกซอยที่แคบๆ

อาสาสมัครกู้ภัยได้ค้นพบนวตกรรมใหม่ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวซีเรีย โดยการสร้างรถพยาบาลขนาดเล็กจากรถจักรยานยนต์ ที่มีพร้อมสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน และเตียงสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวซีเรียได้อย่างต่อเนื่อง ในราคาที่ประหยัด

ความคิดเห็น

comments

About