Tuesday, 18/12/2018 | 11:57 UTC+7
i-News

มัสยิดทองคำ 265 ปีแห่งเมืองละโฮร์

Sunehri หรือมัสยิดทองตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองละโฮร์ ของปากีสถานเป็นตัวอย่างที่ยังคงอยู่ของสถาปัตยกรรมแบบ อินโด – อิสลาม โมกุล (Indo-Islamic Mughal)

มัสยิดตั้งอยู่ในย่าน Kashmiri Bazaar ถูกสร้างเมื่อปี 1753 และมีโดมสีทอง 3 โดม

มัสยิดทองคำยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของสถาปัตยกรรมซิก และมีการยกระดับบนฐานสูงขึ้น โดมหินอ่อนในมัสยิดครอบคลุมห้องละหมาดเจ็ดห้อง

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามัสยิดแห่งนี้เคยถูกชุมชนชาวซิกข์ครอบครองในเวลาสั้น ๆ แต่มีการส่งมอบมัสยิดให้กลับคืนสู่การดูแลของมุสลิมหลังจากมีการเจรจากัน

มัสยิดยังคงรักษาความเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และความสำคัญของสถาปัตยกรรม มัสยิดยังไม่ได้เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว

ความคิดเห็น

comments

About