Friday, 22/3/2019 | 10:05 UTC+7
i-News

KSRelief เดินหน้าช่วยผู้ลี้ภัยซีเรียต่อเนื่อง

ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมกษัตริย์ซัลมาน (KSRelief) กำลังพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยทางตอนเหนือของซีเรียอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดดำเนินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กิจกรรมบรรเทาทุกข์ของศูนย์ ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย และผู้ลี้ภัยทั้งภายใน และภายนอกซีเรีย

KSRelief ได้ดำเนินการแจกจ่ายขนมปังก้อนกว่า 87,000 ก้อนต่อวันให้กับชาวซีเรียที่พลัดถิ่นจากสงครามในประเทศ

ศูนย์ยังเดินหน้าโครงการฟื้นฟูสาธารณูปโภคในเขตชนบททางตอนเหนือของอเลปโป

KSRelief ได้เริ่มปรับปรุง และฟื้นฟูบ้านเรือน 495 หลัง ศูนย์พักพิง 2 แห่ง และศูนย์สันทนาการ 16 แห่ง ในเขตปกครองซีเรีย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชาวซีเรียโดยการจัดหาที่พักที่ดีขึ้น และเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย

ความคิดเห็น

comments

About