Sunday, 18/8/2019 | 11:21 UTC+7
i-News

ผวจ.ปัตตานีเปิดอาคารละหมาด ที่สำนักงานศึกษาธิการ จ.ปัตตานี

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีเปิดอาคารละหมาด อัลหาญะห์อาอีดะห์ อะบูบักรฺอัลฮาชิมี ที่สร้างขึ้นในบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการมุสลิม และประชาชนชาวไทยมุสลิมที่มาติดต่องานราชการได้ใช้เป็นสถานละหมาด ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคผ่านสมาคมฆัยรียะฮ์ สนับสนุนการก่อสร้าง

ที่มา MGR Online

ความคิดเห็น

comments

About