Tuesday, 25/6/2019 | 8:32 UTC+7
i-News

ปัตตานีกวาดล้างยาเสพติด ปล่อยชุดปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะจนท.

นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกองกำลังเจ้าหน้าที่ ตามนโยบายรัฐบาลให้ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงสามารถควบคุมได้ และมีผลการดำเนินในเชิงคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่ ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดทำยุทธการ “กวาดบ้านให้น่าอยู่” ของจังหวัดปัตตานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกหน่วยงานของจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้เห็นว่าส่วนราชการเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบูรณาการชุดปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกองกำลังเจ้าหน้าที่ร่วม 4 ฝ่าย จำนวน 80 นาย ซึ่งประกอบด้วย ปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข เพื่อดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการที่ตั้งในศาลากลางจังหวัดปัตตานี จำนวน 773 คน 26 หน่วยงาน

นายไกรศร วิศิษฎ์วงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ยุทธการ”กวาดบ้านให้น่า”อยู่ตามนโยบาย พล.ท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง มีกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ เริ่มจากการกวาดบ้านตนเอง เดินเข้าสู่หมู่บ้าน จับกุมควบคุมรายย่อย นำไปสู่ปราบปรามจับกุมรายใหญ่เพื่อแสดงถึงความมีเกียรติของข้าราชการทั้งหมด โดยการร่วมกันตรวจสารเสพติด ของข้าราชการในศาลากลาง จ.ปัตตานี ที่มีทั้งหมด 26 หน่วยงาน 773 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง

สำหรับกรณีตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วจะมีการตรวจซ้ำให้ละเอียดว่าเป็นยาเสพติดจริงหรือไม่ ถ้าจริงก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมาย ยกเว้นผู้ที่มาสารภาพเราถือว่าเป็นผู้ป่วยจะนำไปบำบัด แต่ถ้ามีผู้เจตนาหลีกเลียงการตรวจก็จะนำมาตรวจเมื่อตรวจพบก็จะดำเนินตามมาตรการต่อไป นอกจากนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมรองผู้ว่าฯ ผู้การตำรวจ ร่วมกันตรวจสารเสพติดในร่างกายด้วยผลไม่พบสารเสพติดใดๆ

ที่มา : สวท.ปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About