Friday, 19/7/2019 | 1:31 UTC+7
i-News

ธันวานี้เปิด 2 อุโมงค์ “กรุงเทพกรีฑา, พัฒนาการ” แก้รถติด

ธันวาคมนี้กทม.เตรียมเปิดใช้อุโมงค์ 2 แห่ง แยกพัฒนาการ – รามฯ – ถาวรธวัช ทางลอดใต้ถนนกรุงเทพกรีฑาไปร่มเกล้า

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครว่า ขณะนี้มีอุโมงค์ทางลอดที่ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1. อุโมงค์ทางลอด ถนนจรัญสนิทวงศ์ – ถนนพรานนก (แยกไฟฉาย) 2. อุโมงค์ทางลอดถนนพัฒนาการ – ถนนรามคำแหง – ถนนถาวรธวัช 3. อุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์ – ถนนร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา และ 4. อุโมงค์ทางลอดถนนรัชดาภิเษก – ถนนราชพฤกษ์ โดยมีอุโมงค์ 2 แห่ง

ที่จะเปิดให้รถใช้งานได้ คือ อุโมงค์ทางลอดบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดใช้งานในส่วนของการก่อสร้างถนนพื้นราบในแนวเส้นทางแล้ว โดยยังเหลืองานอุโมงค์ลอดถนนกรุงเทพกรีฑาและทางยกระดับข้ามถนนวงแหวนรอบนอกบริเวณด่านทับช้าง โดยในส่วนของอุโมงค์ลอดแยกนั้น มีความคืบหน้าไปมากผลงานการก่อสร้างที่ทำได้ 86.44% ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งผนังสำเร็จรูปในทางลอดและติดตั้งผนังดูดซับเสียงในทางลอด จากนั้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน นี้ จะทำการทดสอบระบบต่าง ๆ ภายในอุโมงค์ทางลอดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดการจราจรในวันที่ 5 ธันวาคม

นายจักกพันธุ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดอีกหนึ่งแห่งทีเตรียมจะเปิดใช้งาน คือ ทางลอดถนนพัฒนาการ – รามคำแหง – ถาวรธวัช เป็นทางลอดขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้าง 10.80 ม. ความยาว 940 ม. ซึ่งขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 60.21% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา ติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการรวมทั้งปรับแผนการทำงานเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าการก่อสร้างพื้นถนนทางลอด และหลังคาทางลอดจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน และจะเร่งให้เปิดใช้งานได้ในต้นเดือน ธันวาคม โดยจะเปิดการจราจรระหว่างเวลา 05.00 – 23.00 น. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ส่วนเวลา 23.00 – 05.00 น. จะปิดการจราจรชั่วคราวเพื่อดำเนินการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เหลือ ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการในเดือน กุมภาพันธ์ ปีหน้า เมื่อโครงการก่อสร้างทางลอดถนนพัฒนาการ – รามคำแหง – ถาวรธวัช แล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดลดจุดตัดถนนในบริเวณทางแยกเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนพัฒนาการ ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น

comments

About