Tuesday, 25/6/2019 | 3:41 UTC+7
i-News

สวทช.จับมือสภาวิจัยฯ ตุรกี พัฒนางานวิจัย เน้นอาหาร อินเทอร์เน็ต

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Hasan MANDAL (ศ.ฮาซัน แมนเดล) ผู้อำนวยการสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศตุรกี (The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK) ในการพัฒนาโครงการร่วมทุนวิจัย

ทั้งนี้ กำหนดหัวข้องานวิจัยที่สนใจร่วมกันใน 3 ด้าน คือ Food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) และ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) โดยมี Mr. Tolga Uncu (นายโทลกา อังคู) ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. TÜBİTAK ตลอดจนนักวิจัยจากไทยและตุรกีร่วมงานกว่า 60 คน

ภายหลังการลงนามมีการแบ่งห้องประชุมคณะนักวิจัยจากไทยและตุรกีเป็น 3 ห้อง ตามประเด็นด้าน Food safety, Internet of Thing และ Biodiversity เพื่อร่วมกันหารือช่วยกันพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัยที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เพื่อพัฒนาเป็นโครงการร่วมทุนวิจัยต่อไปได้

ที่มา MGR Online

ความคิดเห็น

comments

About