Friday, 19/7/2019 | 1:52 UTC+7
i-News

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าเป็น “ฮาลาลฮับ” หลังดูเตอร์เตผ่านกฎหมายส่งเสริมฮาลาล

เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ทางการค้าที่เป็นไปได้ระหว่างฟิลิปปินส์ และตลาดมุสลิมโลกภายใต้การบริหารของดูเตอร์เต เพิ่มขึ้นหลังจากเขาได้อนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริม การพัฒนา และการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของฟิลิปปินส์เพื่อพัฒนา และประยุกต์ใช้มาตรฐานต่างๆ และการปฏิบัติทางการเกษตร และการผลิตแบบฮาลาลในประเทศฟิลิปปินส์

อัล-อาระบียะห์รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า Ramon Lopez กล่าวว่าฟิลิปปินส์กำลงดำเนินการในการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกฮาลาลในภูมิภาคเอเชีย

รัฐมนตรีการค้ายังกล่าวอีกว่าปัจจุบันมีความต้องการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมฮาลาล ทั้งจากตลาดมุสลิมและตลาดที่ไม่ใช่มุสลิม ทั้งในเอเชียและทั่วโลก

ขณะที่มีชาวมุสลิมกว่า 2 พันล้านคนในปี 2014 โดยมีอัตราการเติบโต 1.8% ต่อปี เขากล่าวว่าอุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะมีมูลค่า 3.5 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2021 จากระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2015

ด้วยการพัฒนาครั้งนี้ประเทศฟิลิปปินส์พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลก ฟิลิปปินส์เป็นสมาชิกของ International Halal Accreditation Forum ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ และเครือข่ายจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองฮาลาล 27 หน่วยงานในการดูแลเรื่องการรับรองฮาลาลในดินแดนของตน

นอกจากนี้เขายังได้เรียกร้องให้รัฐบาล และผู้ส่งออกขยายขอบเขตประเภทของผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งเสริมสร้างกฎหมายท้องถิ่นให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลให้มากขึ้น

รัฐมนตรีการค้าของฟิลิปปินส์ยังได้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาอำนวยความสะดวกในการวิจัย และพัฒนาเพื่อให้การศึกษาที่เกี่ยวกับฮาลาลสามารถนำมาใช้ในสถาบันการศึกษา เพื่อให้ภาคเอกชนเพิ่มความสนใจในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาล ยังได้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลเพิ่มขึ้นในภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในพื้นที่ ซัมบองก้า และเขตปลอดทหารในเขต Mindanao ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของนักลงทุนระดับโลกด้านฮาลาลในไม่ช้า

รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษซัมบองก้า และเขตปลอดทหาร พื้นที่ 100 เฮกตาร์เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารฮาลาล และการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน Asian Halal Center ในเมืองซัมบองก้า ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์

เมืองซัมบองก้า เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเมืองมินดาเนา ซึ่งมีประชากรกว่า 800,000 คน โดยมี 35% เป็นประชากรเป็นชาวมุสลิม และเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักสำหรับการอยู่ร่วมกันที่อย่างสงบแม้จะมีความแตกต่างทางศาสนา

ในขณะที่ฟิลิปปินส์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในโลกโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระ เมืองหลวงทางเศรษฐกิจพิเศษอย่างเมืองซัมโบกา และเขตปลอดทหารได้รับประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของฟิลิปปินส์โดยการสร้างแรงจูงใจใหม่สำหรับนักลงทุนที่จะจัดตั้งโรงงานผลิต และแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ท่ามกลางแรงจูงใจ ได้แก่ การเป็นเจ้าของธุรกิจภายในเขตการปกครอง 100% และให้วีซ่าทำงานแก่ผู้บริหารและช่างเทคนิคชาวต่างประเทศที่ต่ออายุได้ทุกสองปี

นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจอื่นที่เสนอต่อนักลงทุนก็คือการลงทุนในเงินลงทุนไม่น้อยกว่า 150,000 เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังมีการจัดที่พักอาศัยถาวรภายในพื้นที่ซัมโบกา ให้กับนักลงทุนฮาลาลรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่แต่งงานที่อายุต่ำกว่า 21 ปี

ประธานและผู้บริหาร Christopher Arnuco เขตเศรษฐกิจพิเศษของเมืองซัมโบกา และพื้นที่ปลอดทหาร กล่าวว่า Asian Halal Center กำลังมุ่งเป้าไปยังตลาดอาหารฮาลาลมูลค่า 1.38 ล้านล้านเหรียญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากพื้นที่แปรรูปอาหาร 100 เฮกตาร์ มีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และอาหารชั้นดีที่กำหนดเป้าหมายที่จะเก็บ 30% ของส่วนแบ่งการตลาดของ 15.9 พันล้านเหรียญนับว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ

สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมือง Zamboanga City ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งเสริมการสร้างงานและการลงทุน หน่วยงานสนับสนุนความพยายามทั้งหมดในการดึงดูดการลงทุนไปยังเกาะมินดาเนา โดยการจัดหาทำเลและสภาพแวดล้อมที่ดี การเข้าถึงตลาด แรงงาน และทรัพยากรอื่น ๆ และการบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเอื้อต่อการพัฒนาภูมิภาค และระดับชาติ

ด้วยการพัฒนานี้ช่วยให้เกิดการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมฮาลาลในฟิลิปปินส์ คาดว่าจะสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลด้วย

ความคิดเห็น

comments

About