Monday, 20/5/2019 | 3:31 UTC+7
i-News

พันธมิตรอาหรับส่งมอบท่าเรือให้หน่วยยามฝั่งเยเมน

รัฐบาลอาหรับได้ดำเนินการในการส่งมอบอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่(29 พฤศจิกายน)ผ่านมา ในด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ และชายฝั่ง Hadhramaut ให้กับหน่วยยามฝั่งของรัฐบาลเยเมน

รองนายกรัฐมนตรีเยเมน, เอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย, เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และผู้ว่าราชการจังหวัด Hadhramaut เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

นอกจากส่งมอบการดูแลท่าเรือ และชายฝั่งแล้ว กองกำลังพันธมิตรอาหรับยังได้ดำเนินการในการส่งมอบเรือตรวจการพร้อมอาวุธ และเรดาร์ประจำเรือ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกัน และปกป้องชายฝั่งของเยเมน

ชายฝั่ง Hadhramaut มีความยาวมากถึง 350 กิโลเมตร และมีท่าเรือหลัก 7 แห่ง และท่าเรือขนาดเล็กอีกหลายสิบแห่ง

ที่มา อัล-อาระบียะห์

ความคิดเห็น

comments

About