Wednesday, 22/5/2019 | 5:47 UTC+7
i-News

5 มติ UN เกี่ยวกับปาเลสไตน์ และที่ราบสูงโกลัน

สมัชชาแห่งสหประชาชาติ (UNGA) ได้ลงมติเห็นชอบให้มีมติเกี่ยวกับปาเลสไตน์ 5 มติ และมีมติครั้งที่ 6 เกี่ยวกับที่ราบสูงโกลันเมื่อเย็นวันศุกร์ที่(30 พฤศจิกายน)ผ่านมา

ข้อมติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการที่รัฐสมาชิกไม่ยอมรับมาตรการใด ๆ ที่นำโดยอิสราเอลในการกระทำต่อกรุงเยรูซาเล็ม และเพื่อรักษาสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในเมืองสำคัญแห่งนี้

ผู้สังเกตการณ์ถาวรของปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติ Riyad Mansour กล่าวว่า “การลงมติเห็นชอบกับมติทั้ง 5 ของประชาคมระหว่างประเทศยืนยันถึงการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ถึงแม้จะมีความพยายามจากฝ่ายบริหารสหรัฐในเวทีระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านเรื่องนี้ก็ตาม”

UNGA ยังมีมติครั้งที่ 6 เกี่ยวกับการยึดครองของอิสราเอลต่อที่ราบสูงโกลานของซีเรีย โดยเรียกร้องให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนทั้งหมด และยืนยันในอำนาจอธิปไตยของซีเรีย ตามมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา UNGA ได้ลงมติสนับสนุนปาเลสไตน์ 8 ข้อ และเป็นข้อที่ 9 ในที่ราบสูงโกลันของซีเรีย

ที่มา Ma’an

ความคิดเห็น

comments

About