Thursday, 20/6/2019 | 3:06 UTC+7
i-News

เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชน จชต.

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สร้างระบบ เพื่ออนาคตเยาวชน” (Kick Off) ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ยะลา สงขลา และสตูล ผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นแกนนำการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการ วิธีการ และแนวทางที่หลากหลาย

ซึ่งประกอบด้วย 1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Kick Off) 2.ประกวดความสามารถนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการต่อต้านยาเสพติด 3.ครูแดร์ D.A.R.E. 4.กีฬาต้านภัยยาเสพติด 5.ครอบครัวสุขสันต์ 6.To Be Number One ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.นักเรียนแกนนำ ครูแกนนำ 8.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9.กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 10.โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมต้านภัยยา

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

ความคิดเห็น

comments

About