Thursday, 20/6/2019 | 3:23 UTC+7
i-News

ศาลสิ่งแวดล้อมอินเดียสั่งปรับกรุงนิวเดลี ปล่อยให้เกิดมลพิษ

ศาลสิ่งแวดล้อมอินเดียสั่งปรับทางการกรุงนิวเดลีเป็นเงิน 3.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 114.60 ล้านบาท) เพราะไม่บังคับใช้ระเบียบลดหมอกควันพิษในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก

ศาลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไต่สวนคำร้องของชาวกรุงนิวเดลีเรื่องโรงงานต่าง ๆ ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามเผาขยะอันตรายในที่แจ้ง จากนั้นจึงได้มีคำตัดสินปรับทางการกรุงนิวเดลีโทษฐานไม่กำกับดูแล และสั่งให้ต้องแจ้งให้ศาลทราบว่าจะแก้ปัญหาหมอกควันพิษที่เกิดขึ้นทุกปีในเมืองที่มีประชากร 20 ล้านคนนี้อย่างไร

กรุงนิวเดลีมีปัญหาหมอกควันพิษในฤดูหนาวทุกปี สารก่อมลพิษในอากาศสูงกว่าเกณฑ์ปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 30 เท่า สถานทูตสหรัฐในกรุงนิวเดลีรายงานว่า ฝุ่นละอองอันตรายในอากาศวันนี้สูงถึง 290 จุด หรือเกือบ 12 เท่าของเกณฑ์ความปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก ทางการกรุงนิวเดลีโทษรัฐอื่นว่าไม่ควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณาที่อยู่ขึ้นไปทางเหนือว่ามีการเผาพื้นที่การเกษตร ทำให้หมอกควันพิษถูกพัดลงมายังนิวเดลี และเมื่อมาผสมกับมลพิษจากยวดยาน โรงงาน และสถานที่ก่อสร้างก็กลายเป็นหมอกควันพิษร้ายแรงถึงขั้นชีวิต

ประมาณกันว่า แต่ละปีมีชาวอินเดียทั่วประเทศเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะมลพิษในอากาศมากถึง 1.1 ล้านคน นิวเดลีและอีก 13 เมืองในอินเดียติด 20 อันดับเมืองมลพิษสูงที่สุดในโลกตามการประกาศขององค์การอนามัยโลกในปีนี้

ความคิดเห็น

comments

About