Tuesday, 25/6/2019 | 4:18 UTC+7
i-News

สั่งงดการบ้านเด็ก อินเดียหวังแก้กระเป๋าหนัก

อินเดีย ประกาศไม่ให้นักเรียนแบกกระเป๋าหนักๆ ไปโรงเรียน และยกเลิกให้การบ้านนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 หลังมีงานวิจัย ยืนยันว่าการถือกระเป๋าที่หนักมาก ส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลัง

เจ้าหน้าที่อินเดียได้อนุมัติคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำหนักกระเป๋านักเรียนสำหรับเด็กนักเรียน โดยประกาศไม่ให้นักเรียนแบกกระเป๋าหนักๆ ไปโรงเรียน และยกเลิกการให้การบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 หวังไม่ให้เด็กเล็กต้องหอบหนังสือกลับบ้าน

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 3 กิโลกรัม ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป น้ำหนักกระเป๋าไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม

รัฐบาลอินเดียระบุว่า มีงานวิจัยหลายต่อหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าการถือกระเป๋าที่หนักมาก ส่งผลกระทบต่อกระดูกสันหลังที่กำลังพัฒนาของเด็กนักเรียน

โดยร้อยละ 68 ของเด็กเล็กอาจประสบปัญหามีอาการปวดหลังเล็กน้อย แต่อาการปวดที่ไม่รุนแรงนี้ อาจพัฒนาจนเกิดเป็นอาการปวดหลังระยะยาว และส่งผลต่อกระดูกสันหลังได้

ขณะที่นักวิจัยศึกษาเด็กกว่า 2,500 คน ที่มีอายุระหว่าง 7-13 ปี และพบว่าเด็กกว่า 88% แบกกระเป๋าที่มีน้ำหนักมากกว่า 45% ของน้ำหนักตัวเองไว้บนหลัง

ปัจจุบัน รัฐมหาราชตระซึ่งเป็นที่ตั้งของนครมุมไบ กำหนดให้น้ำหนักของกระเป๋านักเรียนไม่ควรเกิน 10% ของน้ำหนักตัวของเด็ก ขณะที่หลายโรงเรียนเริ่มใช้กระดานไวท์บอร์ดและเครื่องฉายสไลด์ในชั้นเรียน เพื่อลดจำนวนหนังสือที่นักเรียนต้องแบกไปโรงเรียนได้

ความคิดเห็น

comments

About