Thursday, 20/6/2019 | 9:15 UTC+7
i-News

ซาอุฯ ช่วยชาวซีเรียทำเกษตรเลี้ยงชีพ

ศูนย์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมของกษัตริย์ซัลมาน (KSRelief) ยังคงให้การสนับสนุนแก่ภาคการเกษตรแก่ผู้อพยพชาวซีเรียอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ส่งมอบแกะ 132 ตัวแก่พี่น้องชาวซีเรีย 66 รายในเมืองอเลปโป

นอกจากนี้ KSRelief ยังได้ลงนามในโครงการด้านสุขภาพเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องชาวซีเรียจะได้รับบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในประเทศที่ยังจมอยู่กับภาวะสงคราม

โดย KSRelief จะดำเนินการในการสนับสนุนเงินทุน และเวชภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาล Bab Al-Hawa และยังรวมถึงการขยายโครงการสุขาภิบาลด้านแหล่งน้ำ และสุขอนามัย (WASH) ช่วยพี่น้องชาวซีเรีย โดยค่าใช้จ่ายของโครงการบริการสุขภาพอยู่ที่ 3.528 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครอบคลุมผู้อพยพชาวซีเรียประมาณ 1 ล้านคน

ข้อตกลงดังกล่าวของโครงการนี้ครอบคลุมเวลาหนึ่งปี โดยจะรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโรงพยาบาลประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมถึงเงินเดือน และการจัดหาเวชภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าบริการทางการแพทย์จะไม่หยุดชะงักในการให้บริการพี่น้องชาวซีเรีย

โรงพยาบาลยังมีศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยซึ่งมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการดูแลสุขภาพที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพทั้งหมดในโรงพยาบาลเองและใน ชุมชนการดูแลสุขภาพที่กว้างขึ้น

ความคิดเห็น

comments

About