Saturday, 15/6/2019 | 8:38 UTC+7
i-News

นราธิวาส รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน

นราธิวาส ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐและกำลังภาคประชาชน ร่วมอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน พร้อมตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 

วันพฤหัสบดีที่(27 ธันวาคม) นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่บริเวณจุดตรวจด้านปลักปลา หน้าปั้ม ปตท. ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส นางเยาวนารถ ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วม และมีกำลังพลจากตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ตำรวจทางหลวง สมาชิก อส. สมาชิก อปพร. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน มูลนิธิกู้ภัย เป็นต้น รวมทั้งสิ้น 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งราษฎร์ รัฐ ต้องช่วยกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปีนี้รณรงค์ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ภายใต้ชื่อ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 

ด้านนายยะยาห์ ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า อำเภอเมืองนราธิวาส จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐร่วมใจของรัฐบาล เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใข้รถใช้ถนน และลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ทางกรมการปกครองได้สั่งการให้อำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงวันดังกล่าวด้วย โดยจะรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

ความคิดเห็น

comments

About