Thursday, 20/6/2019 | 9:03 UTC+7
i-News

“พายุปาบึก” กระทบ 18 จังหวัด เดือดร้อนเกือบ 7 แสนคน

ปภ.สรุปผลกระทบพายุโซนร้อน “ปาบึก” รวม 18 จังหวัด 90 อำเภอ 407 ตำบล 212,784 ครัวเรือน 696,189 คน ประชาชนยังอยู่อาศัยในศูนย์อพยพ 8 จุด รวม 1,119 คน ภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว หลายพื้นที่ยังเกิดน้ำไหลหลาก

MGR Online รายงานเมื่อวันอาทิตย์ (6 มกราคม) นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้อำนวยการกลางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อนปาบึก ตั้งแต่วันที่ 3-5 ม.ค. 2562 ซึ่งขณะนี้อ่อนกำลังจนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ว่า อิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ส่งผลกระทบในพื้นที่ 18 จังหวัด รวม 90 อำเภอ 407 ตำบล 2,635 หมู่บ้าน 133 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 212,784 ครัวเรือน 696,189 คน ประชาชนยังอยู่อาศัยในศูนย์อพยพ 8 จุด รวม 1,119 คน จัดตั้งโรงครัวพระราชทานใน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ท่าศาลา อ.เมืองนครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง และ อ.หัวไทร จัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราชและอำเภอสิชล ผู้เสียชีวิต 3 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย ปัตตานี 1 ราย ผู้สูญหายในจังหวัดปัตตานี 1 ราย

นายชยพล กล่าวว่า ทั้งนี้ นครศรีธรรมราช เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 23 อำเภอ รวม 155 ตำบล 1,400 หมู่บ้าน 105 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 539,847 คน ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พิปูน อ.ช้างกลาง อ.ฉวาง และ อ.ชะอวด ปัตตานี เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ บ้านเรือนเสียหาย 594 หลัง ปิดศูนย์อพยพในพื้นที่แล้วทั้ง 22 จุด สุราษฎร์ธานี เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ บ้านเรือนเสียหาย 19 หลัง ปิดศูนย์อพยพในพื้นที่แล้วทั้ง 27 จุด สงขลา เกิดวาตภัยและคลื่นซัดชายฝั่งในพื้นที่ 4 อำเภอ ประชาชนได้รับผลกระทบ 71,250 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2,129 หลัง ถนนเสียหาย 5 สาย ปิดศูนย์อพยพแล้วทั้ง 56 จุด นราธิวาส เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ 7,062 คน สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ชุมพร เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้รับผลกระทบ 2,121 คน ปัจจุบันเกิดน้ำไหลหลากจากคลองชุมพรเข้าท่วมอำเภอเมืองชุมพร ตรัง เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ รับผลกระทบ 8,419 คน พัทลุง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 6 อำเภอ รับผลกระทบ 37,620 คน สถานการณ์ภัยเริ่มคลี่คลายแล้ว ปิดศูนย์อพยพแล้ว ระนอง เกิดน้ำไหลหลากในอำเภอกระบุรี รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 18 คน สะพาน 1 แห่ง ปัจจุบันคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ กระบี่ เกิดอุทกภัยในอำเภอเขาพนม อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย สถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ยะลา เกิดน้ำท่วมขังในอำเภอเมือง ปิดศูนย์อพยพแล้วทั้ง 27 จุด เพชรบุรี เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในอำเภอเมือง ประชาชนได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน ประจวบคีรีขันธ์ เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 5 อำเภอ รับผลกระทบ 1,500 คน บ้านเรือนเสียหาย 77 หลัง ผู้บาดเจ็บ 2 ราย เตรียมอพยพประชาชนไปยังศูนย์อพยพ อบต.แม่รำพึง 1 จุด 40 ครัวเรือน

จันทบุรี เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 3 อำเภอ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย ตราด เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้รับผลกระทบ 69 ครัวเรือน ระยอง เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 3 อำเภอ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย สมุทรสาคร เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับผลกระทบ 689 ครัวเรือน และสมุทรสงคราม เกิดน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 2 อำเภอ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย

ทั้งนี้ กอปภ.ก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมระดมวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและคลี่คลายสถานการณ์ภัย โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกเครื่องส่งสูบน้ำระยะไกลเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง อีกทั้งซ่อมแซมสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประภัย โดยแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยให้บริการขนย้ายสิ่งของและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์ภัยเริ่มคลี่คลายแล้ว ให้สำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ความคิดเห็น

comments

About