Monday, 22/7/2019 | 9:56 UTC+7
i-News

น้ำท่วมยะลา 9 วัน ประชาชนเดือดร้อนกว่าเก้าหมื่นคน (คลิป)

สรุปสถานการณ์อุทกภัย จ.ยะลา รวม 9 วัน ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 33,617 ครัวเรือน กว่าเก้าหมื่นคน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 อำเภอ
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จ.ยะลา สรุปกรณีได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 17-25 ธ.ค. 57 ส่งผลให้ จ.ยะลา มีสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว จำนวน 8 อำเภอ 56 ตำบล 336 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 33,617 ครัวเรือน 97,371 คน อพยพ 276 ครัวเรือน 975 คน บ้านเสียหายทั้งหลัง 2 หลัง บางส่วน 35 หลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 3 แห่ง โรงเรียน 27 แห่ง (ปิดการเรียนการสอน 40 แห่ง) มัสยิด 4 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 3 คน ( อ.ธารโต 1 คน ต.บุดี อ.เมือง ยะลา 1 คน และ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน คือ ด.ช.อชิรวิทย์ สาแล อายุ 8 ปี ซึ่งสูญหาย จากการจมน้ำ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค 57 ในพื้นที่ ม. 3 บ้านสะแตเซ็ง ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา) บาดเจ็บ 2 คน พื้นที่การเกษตร 13,265 ไร่ ถนน 244 สาย สะพาน 24 แห่ง ท่อระบายน้ำ 13 แห่ง ฝาย 9 แห่ง ทำนบ 4 แห่ง ตลิ่ง 2 แห่ง บ่อปลา 158 บ่อ และสัตว์เลี้ยง  11,422 ตัว
น้ำท่วมยะลา

น้ำท่วมยะลา

ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ มีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายไปแล้ว 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เบตง อ.ธารโต อ.บันนังสตา อ.กรงปินัง และ อ.กาบัง และยังคงมีผลกระทบน้ำล้นตลิ่งของแม่น้ำปัตตานี และแม่น้ำสายบุรี จำนวน 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.รามัน และ อ.ยะหา

ความคิดเห็น

comments

About