Thursday, 20/6/2019 | 3:40 UTC+7
i-News

ทอ.บินโปรยน้ำแก้ฝุ่น

พล.อ.ท. พงษ์ศักดิ์  เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกองบิน 6 ดอนเมือง ภายในเย็นวันนี้ (14 มกราคม 2562) และเตรียมทำการบินโปรยน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า  เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัดกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำลดหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ 3,000 ลิตร ทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย

โดยจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน สำหรับแผนการปฏิบัติการบินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ กองทัพอากาศกำลังเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดพื้นที่และวางแผนการบินที่เหมาะสมต่อไป

ความคิดเห็น

comments

About