Sunday, 21/7/2019 | 2:57 UTC+7
i-News

ตั้งวอร์รูมแก้ฝุ่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ตั้งวอร์รูมลุยแก้ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หากพบพื้นที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพจะประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมและเดินหน้ามาตรการแก้ไขอย่างเข้มข้น

เพจผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า กทม. จังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ยังคงติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่องครับ ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก และพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงมาติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเอง เพื่อควบคุมการปฏิบัติ และสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมมืออย่างเข้มข้น

จากการหารือ กทม.จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานไว้จุดเดียว และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันจากทุกหน่วยงาน ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบถึงสถานการณ์ประจำวัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาครัฐที่ได้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งจะเป็นการสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงความเสี่ยง การป้องกันตน รวมถึงความร่วมมือที่จะช่วยกันลดมลพิษทางอากาศจากประชาชนทุกคน ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (30 ม.ค.62) เป็นต้นไปครับ

การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ไม่เฉพาะค่าฝุ่นละออง PM2.5 เท่านั้นครับ แต่รวมถึงค่ามลพิษทุกตัวที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชน หากพื้นที่ไหนพบค่ามลพิษสูงและเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน จะมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมมลภาวะทางอากาศกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล เพื่อเดินหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งเรามีกฎหมายและข้อบังคับการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่จะดำเนินการเคร่งครัดและเข้มข้นขึ้น เช่น ประสานบก.จร. จัดการจราจรเพื่อลดความคับคั่งและห้ามยานพาหนะบางประเภทเข้าพื้นที่เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้กทม.ได้ประสานกรมควบคุมมลพิษนำเครื่องตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศมาติดตั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มเติมกระจายไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น

และระยะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังคาดการณ์ว่าอากาศยังไม่ดีเท่าที่ควร เราจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไปพร้อมกับการเดินหน้าการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาวด้วยครับ

ความคิดเห็น

comments

About