Monday, 15/7/2019 | 8:04 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ร่วมเปิดตัวโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

เมื่อช่วงเช้าวันพุธ(30 มกราคม) นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” โดยมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)ตลอดจนผู้บริหารแบงก์รัฐเข้าร่วมงานฯ  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง 

โครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” จัดโดยกระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ ไอแบงก์จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบัน และมีฐานะการเงินที่มั่นคงร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้ที่แจ้งบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ผู้สนใจสามารถแจ้งบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลาม (ไอแบงก์) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ(60 ปีขึ้นไป) ที่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพสามารถติดต่อสาขาของธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากผู้สูงอายุ ได้โดยไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี นอกจากนั้นยังฟรี! ค่าทำบัตร ATM และค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีแรก อีกด้วย

ความคิดเห็น

comments

About