Sunday, 21/7/2019 | 2:14 UTC+7
i-News

ผีเสื้อจักรพรรดิอพยพเข้าแม็กซิโกเพิ่มขึ้นถึง 144%

ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ ผีเสื้อจักรพรรดิอพยพจากแคนาดาและสหรัฐ มาอยู่ทางตอนกลางของเม็กซิโก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 144 โดยเข้ามาพักพิงอยู่ตามพื้นที่ป่าแถบเทือกเขาในรัฐมิโชอากัง และอีกหลายรัฐในเม็กซิโก ครอบคลุมพื้นที่กว่า 38 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก 15 ไร่

ขณะที่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า จำนวนผีเสื้อจักรพรรดิที่เพิ่มขึ้นนี้ ไม่ได้หมายความว่าผีเสื้อจักรพรรดิจะรอดพ้นจากอันตราย ด้าน ฮอร์เก ริชาร์ด ผู้อำนวยการกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประจำเม็กซิโก ระบุว่า ผีเสื้อจักรพรรดิกำลังประสบกับสภาวะเหมือนแมลงชนิดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มลดลง

ความคิดเห็น

comments

About