Sunday, 21/7/2019 | 3:14 UTC+7
i-News

รัสเซียเยือนอิหร่านหารือร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ซีเรีย

คณะผู้แทนพิเศษของนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย กรณีซีเรียที่นำโดยนาย Alexander Alexander Lavrentiev และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซีย Sergey Vershinin เดินทางเยือนอิหร่านหารือถึงการเปิดตัวคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ของซีเรีย

“หน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญของซีเรียตามข้อตกลงที่เจนีวารวมถึงการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอด 3 ผู้นำรอบต่อไป [ระหว่างรัสเซีย, อิหร่าน และตุรกี] ภายใต้กรอบความร่วมมือร่วมกันในกรุงแอสตานา” ตามรายงานของสำนักข่าวสปุตนิกของรัสเซียโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

ตามคำแถลงคณะผู้แทนยังกล่าวถึงช่วงของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของสถานการณ์ในซีเรีย และตะวันออกกลางด้วย

ความคิดเห็น

comments

About