Friday, 24/5/2019 | 2:59 UTC+7
i-News

ไอแบงก์ร่วมยินดีประธานบอร์ดชารีอะห์ รับรางวัลนักวิจัยระดับประเทศ

เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ไอแบงก์ สำนักงานใหญ่ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)พร้อมคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา และผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนา ไอแบงก์   ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)”ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

comments

About