Friday, 24/5/2019 | 2:52 UTC+7
i-News

OIC เผยช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในรอบปีร่วม 5 พันล้านเหรียญ

องค์กรความร่วมมืออิสลาม (OIC) ได้กล่าวว่าการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จัดทำโดยรัฐสมาชิกนั้นมีมูลค่ามากกว่าข้อมูลตามการเปิดเผยขององค์กรระหว่างประเทศ

Hesham Youssef ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของ OIC กล่าวว่าการประเมินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยรวมของประเทศสมาชิก OIC ในปี 2015 ถึง 2016 มีมูลค่าสูงกว่า 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

“เราเชื่อมั่นว่าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนั้นไม่ได้สะท้อนอยู่ในสถิติจริงที่ปรากฎ เพราะประเทศผู้บริจาค 10 อันดับแรกไม่ได้ไม่มีรายชื่อของรัฐสมาชิกของ OIC แม้ ชาติสมาชิกจะให้ความช่วยเหลืออย่างมากมายก็ตาม”

ความคิดเห็น

comments

About